ویدئوی صحبت های افشاگرانه سفیر رژیم در مسکو علیه این کشور

ناصر نوبری، سفیر رژیم در شوروی در برنامه جهان آرا گفت: مردم! این کاری که آقای پوتین در اوکراین کرده، قبل از آن روس‌ها روی ایران کردند. بدنه روس ذهنش این بود که اگر یک زمانی لازم شد باید مرزهای ایران را رد کند و داخل بیاید، همان‌جوری که در اوکراین آمدند. اقتصاد نو