٦تن از بسیجیان جنایتکار در ماهشهر توسط مردم به هلاکت رسیدند

بر اساس گزارشهای رسیده درگیری مسلحانه میان قیام‌کنندگان با مزدوران سپاه و نیروی انتظامی در ماهشهر که از شب گذشته شروع شده هم‌چنان ادامه دارد
به گزارش شاهدان نیروهای سرکوبگر حتی با وارد کردن تانک به صحنه نتوانسته‌اند انبوه مردم را متفرق کنند.‎ بر اساس همین گزارشها ٦تن از بسیجیان جنایتکار در ماهشهر توسط مردم به جان آمده و جوانان شورشی کیفر یافتند و به هلاکت رسیدند.