پارلمان سوئد به دولت وظیفه می‌دهد تا سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد

مجلس سوئد امروز از پیشنهاد کمیته روابط خارجی مبنی بر اینکه سوئد باید برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی تلاش کند، حمایت کرد.

مجلس امروز با رای قاطع این تصمیم را گرفت .بنابراین مجلس به دولت اعلام می کند که دولت باید در اتحادیه اروپا عمل کند و اجماع ایجاد کند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رادرفهرست سازمانهای تروریستی قراردهد.

اتحادانجمن ها برای ایران آزاد ازتصمیم امروز مجلس سوئد استقبال می کند،تصمیمی که باید خیلی زودتراتخاذ می شد.

 این یک پیروزی برای ما و همه ایرانی‌های سوئدی است که سال‌ها و با تظاهرات هفتگی برای فهرست تروریستی سپاه پاسداران مبارزه کردند.

تصمیم امروز ریکسداگ همچنین سیگنال روشنی است مبنی بر اینکه دولت باید سیاست مماشات شرم آور در قبال ایران را برای سیاست قاطع تری که رژیم و رهبران آن را به پاسخگو می خواند کنار بگذارد.

مسعود کیانی، مشاور ”اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد” درمسائل اتحادیه اروپا درخصوص تصمیم امروز مجلس سوئد می گوید:

”سپاه پاسداران ولی فقیه، ارتش خصوصی خامنه ای است. این به خودکامگی روحانیت کمک می کند تا از طریق تروریسم و سرکوب داخلی به قدرت بچسبد. این یک تهدید آشکار و فزاینده برای مردم ایران و همچنین سوئد و امنیت اتحادیه اروپا است.”

مسعود کیانی همچنین اضافه می کند: 

”دولت دیگر بهانه ای ندارد و باید به سخنان مجلس گوش دهد. سوئد به‌عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ، اکنون باید در اتحادیه اروپا فعالانه بکوشد تا سپاه پاسداران را به‌طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.”