پاسخ کارشناس سابق وزارت اطلاعات به قتل عام زندانیان سیاسی

سایت انصاف نیوز، در پی درماندگی رژیم از مقاومت مردم ایران و نقش مجاهدین درسرنگونی این رژیم، یک مزدوری را که حتی ترسیده است نام خود را نیز افشا کند، به نام کارشناس سابق وزارت اطلاعات به صحنه اورده است و از او سوالات لاینحل رژیم، برای جلوگیری از سرنگونی را مطرح کرده و از او راه حل میخواهد.

به نظر میرسد شر کرونای ولایت واقعا در حال برداشته شدن از سر ملت ایران است.

یکی از سوال های همیشه نگران کننده دژخیمان، بحث کشتار 67 و فرمان خمینی دجال برای قتل عام است که سوال کننده بدنبال پیدا کردن یک جواب برای گریز و نجات از این کشتار است که متاسفانه مزدورهرچی دست وپا میزند، نمیتواند این مسئله را برایشان حل کند.

سوال: سال‌ها از ماجراها و اعدا/م‌های ۶۷ می‌گذرد؛ اما آن اتفاق مشخصا در مورد سازمان، چه نفع و ضرری برای خودش داشت؟

پاسخ مزدور: “من جزو کسانی هستم که معتقدم هر چقدر ماجراهای ۶۷ مطرح شود و راجع به آن حرف زده شود، جامعه را دچار مشکل و انشقاق می‌کند. شاید ماجراهای ۶۷ خیلی توجیهی هم نداشته باشد. بنظرم ورود نکنید، خود من هم علاقه ندارم به این موضوع ورود کنم.

اما اینکه تاثیرش بر سازمان چه بوده، چون برخوردهای سال ۶۷ و اتفاقاتی که متناسب با فتوای امام افتاد بیشتر سازمان را نشانه گرفت، من فکر می‌کنم که منجر به تقویت آن جریان بود. تمام کسانی که بعدا از زندان بیرون آمدند یا قبلا بیرون آمده بودند با سازمان زاویه پیدا کردند و بعد هم جدا شدند. نیروهای آن سال هم به همین سرنوشت دچار می‌شد.

آن نیرو هم اگر بود همین می‌شد. اعدام آن نیروها بطور طبیعی فکر می‌کنم به نفع سازمان تمام شد.”