پاسخ گروسی به خبرنگاران رژیم در مورد اقدامات اژانس+ ویدئو

پاسخ گروسی به سوالات خبرنگاران رژیم در تهران: آقای گروسی شما در سخنان خود اشاره کردید که ایران و اژانس قرار نیست در گذشته بمانند با این وجود امروز پرونده‌ای تبدیل به چالش در این رابطه شده که مبنای ان ادعای رژیم صهیونیستی با استناد به مدارک ادعایی است که گفته می‌شود از طریق جاسوسی به دست آمده است. تا چه زمان قرار است این قبیل ادعاها مبنای چالش های جدید در رابطه ایران و اژانس باشد؟

اجازه بدهید چیزی را توضیح بدهم، کاری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌دهد، تحت امر، اعلام نظر یا مدیریت هیچ کشوری نیست.

ما زمانی اقدام می‌کنیم یا سوالی را از کشوهای عضو من جمله ایران، مطرح می‌کنیم که باور داشته‌باشیم شواهد یا اطلاعاتی در اختیار داریم، چه از اطلاعات خودمان، چه از اطلاعات منابع در دسترس همگان یا نتایج تحلیل‌های خودمان، که متضمن پرسیدن سوالی باشد

شما از من سوال می‌کنید که دلیل یا انگیزه این کار چه می‌تواند باشد. من هرگز نمی‌توانم برای کاری که کشورهای دیگر انجام می‌دهند تصمیم یا آن را تحت تاثیر قرار دهم بگیرم.

مهم‌ترین موضوع برای شما و برای بقیه جامعه بین‌المللی این است که نهادی وجود داشته‌باشد که مستقل باشد. فشار هیشه وجود خواهد داشت. موضوع مهم این است که با این فشار چه کنیم، جلوی آن تسلیم شویم یا آن را نادیده بگیریم.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان ما به این موضوع عادت دارند، شما می‌توانید مطمئن باشید که بدون توجه به اینکه کشورهای دیگر دوست داشته‌باشند، ما همواره بر اساس قضاوت مستقل خودمان راهنمایی خواهیم شد.

به‌همین دلیل است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هر موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است. اعتماد انلاین