پاسدار دهقان: اگرما نفت صادر نکنیم دیگران هم نباید نفت صادر کنند

ایران با دشمنانش شوخی ندارد/ مثلث غربی-عربی-عبری باعث ناامنی در منطقه است

پاسدار دهقان، مشاور خامنه ای در حوزه صنایع دفاعی در مصاحبه ای با شبکه العالم رژیم گفت:
  آنچه در منطقه در این چند ماه گذشته رخ داد این را اثبات کرد که اگر قرار باشد برای ایران محدودیت و ناامنی بوجود بیاید هیچ کس دیگری هم امنیت نخواهد داشت لذا اگر قرار است ما نفت صادر نکنیم دیگران هم نباید نفت صادر کنند و اگر ما تهدید شویم دیگران هم تهدید خواهند شد؛ اگر ضربه ای بزنند باید منتظر ضربه شدیدتری باشند، در بین کشورهای عربی تفرقه بوجود آمد و به این فکر افتادند که برای چه می جنگند جنگی که حاصلی جز تخریب و تهدید و ناامنی برای خودشان نداشت این جنگی معقول و مشروع نیست و دستاوردی هم ندارد.