پاسدار سلامی: سپاه جغرافیای مقاومت را گسترش خواهد داد

سرکرده کل سپاه با تاکید بر اینکه مقاومت در مقابل دشمنان حد و مرز ندارد، گفت: سپاه جغرافیای مقاومت را گسترش خواهد داد و دشمن زمانی که مشاهده می‌کند جغرافیای مقاومت گسترش یافته باید صحنه را ترک کند و چاره‌ای جز این کار نخواهد داشت.

پاسدار حسین سلامی سرکرده کل سپاه پاسداران گفت:   ما اجازه ورود دشمن به خاک میهن اسلامی عزیزمان را نخواهیم داد و با حضور خود در کیلومترها دورتر از مرزهای کشور، راه دشمن را برای توطئه چینی ها و کارهای خصمانه‌شان سد خواهیم کرد. الف