پاسدار وحیدی وزیر کشور رژیم:اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند، از ناحیه زنان است!!

پاسدار تروریست احمد وحیدی وزیر کشور رژیم در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور گفت : ما باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است !!!!

در دومین روز از این نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده رژیم که با شرکت وزیر کشور رئیسی، احمد وحیدی برگزار شد وی گفت: ” نقش زنان مهمتر از نقش مردان است و این شعار نیست و بلکه یک واقعیت است اما باید تاکید کنم که افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف زنان، اثار دیگری ندارد و ما باید حسابمان را از انها جدا کنیم.”

پاسدار وحیدی تاکید کرد: “ما باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و کارکرد دشمن بر فکر، اندیشه، روان ، اخلاق و عملکرد بانوان خیلی مهم است.”!!!!!

وزیر درمانده رئیسی با اشاره به نیاز به افزایش سرکوب زنان گفت: شبکه‌های هم اندیشی به طور ویژه تشکیل شود، کار فرهنگی لازم است اما کافی نیست ترکیبی از کار سخت و نرم، اجبار و اختیار و الزام و تمایل باید کنار هم باشند.”!!!!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ وی تاکید کرد:باید یک شبکه سازی خوب و مطمئن از بانوان هم فکر تشکیل دهید، سیستم را فعال کنید. مسئولیت بزرگی بر عهده شما است، شما یک نقش نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر عهده دارید. (منظورش اشاره به دو زن جنایت کاری است که در لیست تحریمها ی. امریکا بدلیل نقض حقوق بشر قرار گرفتند”!!!!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: