پایتخت پر از گسل کشور فقط یک ایستگاه GNSS دارد!

5eb49078de9a7_2020-05-08_03-19

هشدار سازمان نقشه برداری کشور جدی گرفته نشد.

رژیم ضدبشری که بجز جنگ و کشتار و صدور تروریسم و نشان دادن قدرت تسلیحاتی و نظامی خود، به چیز دیگری فکر نمیکند علیرغم هشدار متخصصان در سال گذشته ، هیچ توجهی به سلامتی مردم و خطراتی که انها را تهدید میکند نکرده بود.

به وضوح دیده میشود که تا رژيم ولایت فقیه، بر سر کار است، بجز بدبختی و نکبت چیزی نصیب این مردم نمیشود.

به نوشته خبر فوری:” مهندس پیمان بکتاش معاون فنی سازمان نقشه‌برداری کشور دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸)در نشست مشترک با رئیس و معاونین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران؛ از مطالعات این سازمان در زمینه گسل‌های موجود در کشور و لرزه‌نگاری با استفاده از نتایج ۱۴۵ایستگاه GNSS در سراسر کشور و همچنین مطالعات رفتارشناسی آتشفشان دماوند سخن گفت.

وی با اشاره به ابزارهای این سازمان برای پایش پوسته زمین و سنجش نرخ فرونشست، متذکر شد که در شهر تهران فقط یک ایستگاه GNSS وجود دارد. این موضوع نسبت به موقعیت استراتژیک پایتخت و جمعیت ساکن در آن، گویای فقر ژئوماتیک تهران در این زمینه است.

دکتر عبدالرضا سعادت مدیرکل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه‌برداری کشور نیز در این نشست از خطر آتشفشان دماوند یادکرد و گفت: در حال حاضر هیچ ایستگاهی برای پایش فعالیت‌ آتشفشان دماوند نداریم؛ اگرچه سازمان نقشه‎برداری کشور به صورت موردی، این آتشفشان را بررسی می‎کند اما حتی سازمان مدیریت بحران هم حوالی این آتشفشان ایستگاهی ندارد.