پایگاه حشد شعبی در شهر مرزی «بوکمال» مورد حمله قرار گرفت

پایگاه حشد شعبی در شهر مرزی «بوکمال» مورد حمله قرار گرفت

گزارش‌های رسانه‌ای از حمله هوایی به پایگاه نیروهای حشد شعبی در شهر بوکمال سوریه خبر دادند.

این شهر در مرز مشترک میان عراق و سوریه واقع شده است.

این حمله هوایی به یک پایگاه حشد شعبی در شهر بوکمال سوریه روی داده و یکی از رسانه‌های عراقی اعلام کرده که این حمله توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است.هنوز اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است. مهر