پخش زنده بیست و دومین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز پنجشنبه 330 سپتامبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری بیست و دومین جلسه در حال انجام است. در این جلسه فریدون نجفی شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید