پخش زنده بیست و چهارم جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز دوشنبه 4 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 24مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه سارا روزدر و حسن گلزاری شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید