پخش زنده بیست و یکمین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز دوشنبه 28 سپتامر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری بیست و یکمین جلسه در حال انجام است. در این جلسه احمد ابراهیمی شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید