پخش زنده دهمین جلسه دادگاه جلاد حمید نوری

امروز پنجشنبه دوم سپنامبر 2021 دهمین جلسه دادگاه جلاد حمید نوری به اتهام دست داشتن در قتل عام 30000 نفر از زندانیان سیاسی در سال 67، در استکهلم در جریان است.

همزمان ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت درمقابل دادگاه دست به تظاهرات زده و خواستار محاکمه خامنه ای و رئیسی هستند

گوش کنید