پخش زنده نوزدهمین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز چهارشنبه 22 سپتامر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری نوزدهمین جلسه در حال انجام است. در این جلسه ، حمید نجاتی خالقدوست به سوالهای وکیل متهم جواب میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید