پخش زنده ۳۹مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

 امروز سه شنبه ۱۶ نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری ۳۹مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است محمود رویایی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید