پخش زنده۴۰مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

امروز چهارشنبه ۱۷ نوامبر، ۴۰مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است ، حسین فارسی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید.