پخش زنده ۴۵مین جلسه دادگاه جلاد نوری (دفاعیه)

امروز دوشنبه ۲۹ نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری ۴۵مین جلسه در حال انجام است.در این جلسه که در دادگاه استکهلم برگزار می شود، چهارمین جلسه دفاع “متهم” از خود می باشد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید