پخش زنده 26مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز پنجشنبه 7 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 25مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه مجید جم شیدات شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید