پخش زنده 29مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز جمعه 15 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 29مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه سید جعفر میر محمدی، شهادت میدهند.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید