پخش زنده 32مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز چهارشنبه 20 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 32مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه , علی ذلفقاری ساکن سوئیس شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را مستقیما رله میکند.

گوش کنید