پخش زنده 34مین جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز پنجشنبه 28 اکتبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 34مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه , عصمت طالبی (راه کارگر) کلهران و مختار شلالوند بروجردی (مجاهدین خلق) شهادت میدهد.