پخش زنده 35مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

امروز چهارشنبه 10 نوامبر در ادامه دادگاه جلاد حمید نوری 35مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است محمد زند از مجاهدین اشرف شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید.