پخش زنده 36مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

امروز پنجشنبه 11 نوامبر در ادامه محالمه جلاد حمید نوری 36مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است مجید صاحب جم اتابکی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید.