پخش زنده 37مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

امروز جمعه 12 نوامبر در ادامه محالمه جلاد حمید نوری 37مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است اصغر مهدی زاه از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید.