پخش زنده ۳۸مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

امروز دوشنبه 15 نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری ۳۸مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است اکبر صمدی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید