پذیرش پروتکل الحاقی خودزنی و به معنای نابودی است

محمدصادق کوشکی،  کارشناس سیاست خارجی گفت، : پذیرش پروتکل الحاقی مساوی است با نابودی و مرگ کلیه دستاوردهای صنعت هسته‌ای و پذیرش این امر نوعی خودزنی است.

وی درگفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره بایدها و نبایدها پذیرش پروتکل الحاقی گفت: با توجه به رفتار غربیان نسبت به پرونده هسته‌ای ایران در 10سال گذشته با قطعیت می‌توان گفت که پذیرش این پروتکل به معنای توقف در برنامه هسته‌ای کشورمان است.

او همچنین تصریح کرد تصریح کرد: غربی‌ها کارشکنی‌ها و خرابکاری‌هایی در برنامه هسته‌ای کشورمان داشته‌اند، چرا که به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند برای تخریب برنامه هسته‌ای ایران ویروس استاکس‌نت را طراحی کرد . پذیرش پروتکل الحاقی بیش و پیش از همه صهیونیست‌ها را خوشحال می‌کند و به همین خاطر است که به طرف‌های غربی فشار می‌آورند تا به کمتر از این امر راضی نشوند.

ویدر ادامه توضیح داد: رژیم صهیونیستی با مدیران و بازرسان آژانس ارتباط مستقیم دارد و بارها بازرسان آژانس اطلاعات محرمانه ایران را که در نزد آژانس به امانت بوده را در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده‌اند.

کوشکی افزود: پذیرش پروتکل الحاقی مساوی است با نابودی و مرگ همه دستاوردهای صنعت هسته‌ای، و پذیرش این امر نوعی خودزنی است.

این کارشناس سیاست خارجی بیان داشت: نمی‌توان هیچ اعتمادی به آژانس داشت و دادن مجال آزادی‌های سرزده به بازرسان آژانس نتیجه‌ای جز اینکه 2 دستی تمام داشته‌های هسته‌ای کشورمان را تقدیم صهیونیست‌ها کنیم، ندارد.

وی تصریح کرد: ایران بیشترین میزان همکاری را با آژانس داشته، اما طرف مقابل به هیچ‌کدام از تعهداتش عمل نکرده است.

کوشکی در پایان خاطرنشان کرد: گام بعدی پذیرش پروتکل الحاقی پذیرش تعلیق کامل است و به تعبیر حضرت امام(ره) یک قدم عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و متحدانش موجب می‌شود که آنها 100 قدم پیشروی می‌کنند.