پرداخت ۱میلیون و ۳۰۰هزار پوندخسارت، به انگلیس!!!

5eb7be64c9890_2020-05-10_13-12

یک عضو مجلس رژیم ازظریف درخواست کرد، درباره خسارت پرداخت شده به آثار هنری تخریب شده در حمله به سفارت انگلیس روشنگری کند.

به نوشته ایسنا،  احمد مازنی ، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس رژیم گفت:” آذرماه سال 1391 افراد خودسر سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر کردند و چند اثر هنری که جزو اموال دولت انگلیس بود را تخریب کردند.: اخیرا در خبرها آمده که این آثار پس از ترمیم به سفارت بریتانیا در تهران برگشت داده شده و مبلغ یک میلیون و 300 هزار پوند معادل 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد.”

وی خطاب به ظریف گفت: ” انتظارمان این است که در این باره روشنگری کنید. آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحیح است پاسخ دهید که از چه منطقی برخوردار است.”