پرداخت ۶۵ میلیارد تومان رشوه به رئیس کمیسیون مجلس

5ece48d94fb31_2020-05-27_15-32

سلحشو در حساب توییتری خود نوشت: ‌آقای میرسلیم؛ این بگم‌بگم‌ها را در جهت شفافیت بکار ببرید و نام رئیس کمیسیون خاطی را اعلام نمایید. همچنین بفرمایید که این فرد، مانع از کدام تحقیق و تفحص شده است.

میرسلیم نوشته بود: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» جماران