پرس تی وی رژیم:آمریکا در صدد افزایش ریسک همکاری با ایران است

پرس تی وی رژیم، امریکا بر حفظ ساختار تحریم های فلج کننده و به ویژه عدم لغو قانون کاتسا اصرار دارد. همچنین امریکا، رفع تحریم از نهادها و افراد باقی مانده در لیست تحریم SDN را به میزان زمان اجرای برجام رد کرده است.

عدم لغو قانون کاتسا و ادامه تحریم‌های افراد و نهادهای ایرانی به بهانه‌های مختلف به معنی فلج شدن تعاملات بانکی و اقتصادی در خارج و حتی در داخل ایران است و منجر به نوعی خود تحریمی در داخل کشور می‌شود.

عراقچی تحریم‌های موسوم به برنامه ویزا، آیسا و کاتسا را از جمله تحریم‌هایی ذکر کرده که باید لغو شود.

آمریکا با حفظ این تحریم‌ها به بهانه های مختلف در صدد تحمیل برجامی به مراتب ضعیف تر از برجام سال ۲۰۱۵ به ایران است که عملا هیچگونه گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد.

منبع آگاه پرس تی وی تاکید کرده است امریکا باید با اجرای کامل بند ۲۹ برجام تمامی موانع عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان را بردارد.