پزشک ابادانی از طبقه ۸خانه اش، خودکشی داده شد!!!!

به نوشته فضای مجازی،پزشک آبادانی که از تایید « هویت» یک جسد به عنوان عبدالباقی ، خودداری کرده بود ، در پرتاب از طبقه ی پنجم خانه ، « خودکشی» شد!

به نوشته رژیم: دکتر پیوند علامه عصر جمعه پس از سقوط از طبقه هشتم منزل خود در برج ساحلی اروند جان خود را از دست داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آبادان ضمن تایید خبر افزود: دکتر علامه به دلیل شدت جراحت وارده از سقوط از ارتفاع در دم جان باخت.

دکتر سیدمحمد محمدی گفت: علت حادثه توسط کارشناسان ناجا در دست بررسی است.

منبع: YJC