پلمه: تعداد قابل توجهی از بندرها ی خارجی ورود کشتی های ایرانی را ممنوع کرده اند

مسعود پلمه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می‌گوید پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا تعداد قابل توجهی از بندرهای خارجی ورود کشتی‌های ایرانی را ممنوع کرده‌اند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی اظهار داشت برخی از این بندرها متعلق به کشورهای «دوست و برادر» هستند.

به گفته وی از زمان خروج آمریکا از برجام ۲۰ شرکت حمل و نقل دریایی بنادر ایران را ترک کرده‌اند و فهرستی که در دوره تحریم‌های قبلی علیه صنعت دریایی کشور وجود داشته مجددا احیا شده است و نام اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه بندری و دریایی درآن دیده می‌شود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت به خاطر مشکلات تحریم و نوسانات ارزی حدود ۴۰ درصد از شمار نیروی کار در حوزه بندری و دریایی کاسته شده است.ایلنا رادیو فردا