پلیس امنیتی : خطر جدی امنیتی سوئد را تهدید می‌کند

بر اساس گزارش پُلیس امنیتی تهدید جدی متوجه امنیت سوید است. سازمان انیت سوئ تصمیم گرفته است که سطح آمادگی در برابر حملات تروریستی به درجه 4 از 5  افزایش می‌دهد.

در یک ردیف پنج درجه‌ای، سطح تهدیدات امنیتی از درجه ۳ به ۴ افزایش یافت. رئیس پُلیس امنیت سویدن در کنفرانس امنیتی که قرار است شام امروز برگزار شود، جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه خواهد کرد.

این اولین بار است که سوئد در تاریخ خود سطح امنیتی را تا این درجه بالا می برد.