پلیس امنیتی سوئد فاش ساخت زوج متهم به تروریست در سوئد ایرانی هستند

پلیس امنیتی سوئد، سپو، فاش ساخت که زوج بازداشت شده متهم به طراحی عملیات تروریستی در سوئد، هویت ایرانی دارند.

روز پنجم آوریل رسانه های سوئد رسانه های سوئد از قول پایس امنیتی سوئد گزارش داده بودند که یک طرح عملیات تروریستی در استکهلم را خنثی کرده و یک زن 25 ساله و یک مرد 29 ساله افغانی را دستگیر کرده اند.

روز گذشته، 19 دهم مه، پلیس امنیتی سوئد گزارش داد که زوج متهم پلیس سوئد را فریب داده و هویت آنها جعلی بوده است.

اکنون پلیس سوئد فاش کرده است که این زوچ نه تنها افقانی نیستند بلکه سنین آنها 10 سال بیشتر از چیزی است که قبلا اعلام شده.

«هانس ایهرمن» جانشین بخش رسیدگی به جرایم امنیتی در دادستانی سوئد در این رابطه گفت که این زوج تا دو هفته قبل نیز جعلی بودن هویت خود را انکار می کردند.

سایت تلوزیون سراسری سوئد در گزارش خود آورده است که این زوج از سال 2017 با هویت جعلی در سوئد زندگی کرده اند و در واقع ایرانی هستند.

https://www.svt.se/nyheter/misstankta-terrorparet-kommer-fran-iran