پلیس امنیتی نروژ: ایران دانشجو با مدارک جعلی به نروژ می فرستد

به گزارش روزنامه نروژی افتن پستن «آرنه کریستین هاگستویل» مسئول روابط عمومی پلیس امنیت نروژ روز سه‌شنبه 25 فروردین‌در مصاحبه ای گفت که رژیم ایران به صورتی سازمانیافته  مدارک جعلی برای دانشجویان تهیه می‌کنند تا آنها را با جا زدن به عنوان دانشجوی برتر و در واقع برای کسب دانش جهت تولید سلاح‌های کشتار جمعی، به نروژ بفرستند.

هاگستویل در این مصاحبه اعلام داشت : «به عنوان نمونه، در تحقیقات خود مشاهده کردیم که دانشجوهای زیادی از یک دانشگاه در ایران هستند که برای تحصیلات تکمیلی در رشته خاصی در یک دانشگاه نروژ تقاضای پذیرش کردند و همه آنها نمرات بسیار خوبی دارند. و این موضوع شک برانگیز  است که آیا این مدارک تحصیلی واقعی هستند؟».

وی به خبرنگار آفتن‌پوستن گفت: دولت قبلی در ایران به وضوح اعلام کرده بود برای دور زدن تحریم‌های علمی و تکنولوژیکی دانشجویانی را به کشورهای غربی می‌فرستد. خیلی از این دانشجویان ایرانی (در غرب) ماندگار می‌شوند، اما احتمال آن هست که برخی از آنها با سوء استفاده از دانشی که به دست می‌آورند به توسعه سلاح در ایران کمک کنند.

 این موضوع در ارتباط با اخراج حمیده کفاش یک دانشجوی ایرانی اخراج شده از نروژ، که موضوع ان به مراحل حقوقی و دادگاهی رسیده است مطرح شده است.