به پناهجویانی که در انتظار اخراج هستند یارانه پرداخت نخواهد شد

دولت سوئد پیشنهادی را به شورای قانونگذاری ارائه داده است که بر طبق آن پناهجویانی که به درخواست پناهجویی خود جواب رد دریافت می‌کنند، پرداخت هزینه سرپناه و غذای خود را از دست می‌دهند.

وزیر مهاجرت سویدن، مارگون یوهانسون، اضافه می‌کند: ما این روش را به این خاطر در پیش می‌گیریم که جا برای پناهجویان جدید نیاز داریم.

این پیشنهاد شامل حال پناهجویان بالغ و بدون فرزند می‌شود. پناهجویانی که به درخواست پناهجویی خود جواب منفی دریافت می‌کنند و زمان تعیین‌شده برای درخواست دوباره می‌گذرد، حکم قانون اعمال می‌شود. افرادی که با فرزندان خود هستند، از این امر مستثنی هستند.

در حال حاضر در حدود ۴۰۰۰ پناهجو در این موقعیت قرار دارند که نیمی از آن‌ها در خانه‌های پناهجویی به سر می‌برند.

سختگیرانه‌تر کردن قوانین نتیجه توافقاتی است که دولت و احزاب ائتلاف بورژوایی در خزان سال گذشته به امضا رسانده‌اند.

در عمل متوقف کردن هزینه روزمره زندگی برای پناهجویان چگونه خواهد بود؟

_ فرد پولی به عنوان کمک هزینه دریافت نمی‌کند. اگر این فرد در خانه پناهجویی به سر می‌برد، باید محل را ترک کند. در قدم بعدی کمک حمل و نقل به این فرد می‌شود که به کشور اصلی خود برگردد.