پنتاگون: ایران به فعالیتهای هسته‌ای ادامه میدهد

پنتاگون در گزارشي در خصوص وضعيت برنامه هسته اي ايران، اعلام كرد: گرچه ايران پيشرفت در برخي زمينه هاي برنامه هسته اي را متوقف كرده و در چارچوب طرح اقدام مشترك  کرده،  ولي به توسعه قابليت هاي فني كه احتمالا براي سلاح هاي هسته اي مورد استفاده قرار مي گيرد، شامل توسعه موشك هاي بالستيك ادامه داده است.

بر طبق گزارش “واشنگتن فري بيكن” اين گزارش قرار بود در ماه ژانويه به كنگره ارائه شود ولي تا ماه جاري به كميته نيروهاي مسلح كنگره ارسال نشده است. تحليلگران بر اين باورند كه تاخير در ارسال اين گزارش احتمالا با هدف جلوگيري از نارضایتی تهران بوده است.

انتشار اين گزارش در شرايطي است كه برخي خبرها حاكي از افزايش ذخاير اورانيوم غني شده ايران است. در حالي كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا تاكيد كرده است كه توافقنامه هسته اي موجب شده تا ايران برنامه اتمي اش را متوقف كند ولي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده است كه ميزان ذخاير اورانيوم غني شده ايران افزايش پيدا كرده است.

پنتاگون در ادامه اين گزارش افزود: ارتش ايران همچنان تنگه راهبردي هرمز را تهديد مي كند. ايران همچنان به توسعه قابليت هايي ادامه مي دهد تا تنگه هرمز را در كنترل بگيرد. ايران به آرامي و در سكوت سامانه هاي تسليحاتي كشنده، شامل مين هاي دريايي پيشرفته، زير دريايي هاي كوچك و سامانه هاي دفاع موشكي دريايي، قايق هاي جنگي و كشتي هاي موشك انداز را در منطقه مستقر كرده است.

وزارت دفاع آمريكا افزود: به نظر مي رسد فعاليت هاي مخفيانه ايران همچنان ادامه دارد. نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همچنان يك ابزار كليدي در سياست خارجي ايران به خصوص در عراق، سوريه، لبنان، بحرين و يمن است.

اين گزارش در عين حال تاكيد مي كند كه دكترين نظامي ايران در درجه اول دفاعي است و به دنبال حفاظت از ايران در برابر سياست هاي تهاجمي تر است.
پنتاگون افزود: ادامه جنگ داخلي در سوريه و بي ثباتي در عراق اين وضعيت را به طور ساختاري تغيير نداده است. در همين حال، طي يك سال گذشته، لحن تبليغاتي در خصوص مانورهاي بزرگ نظامي به قوت خود باقي مانده است، روندي كه از سال 2013 ميلادي آغاز شده و احتمالا با هدف حمايت از مذاكرات هسته اي ايران بوده است.
نيروهاي ايراني با دولت عراق براي مقابله با داعش همكاري مي كرده اند. داعش بخش هاي وسيعي از خاورميانه را هم اكنون در اشغال خود درآورده است. ايران اساسا راهبردهاي نظامي و امنيتي خود را طي يك سال گذشته تغيير نداده است.

با اين حال، ايران رويكرد خود براي دستيابي به اهداف پايدار را به واسطه ابزارهاي ديپلماتيك و كاهش لفاظي هاي خصمانه تعديل كرده است.كميته روابط خارجي سناي آمريكا نيز همچنان نگران تهديد ناشي از موشك هاي بالستيك و توسعه برنامه هاي اتمي ايران است.

اين گزارش افزود: در سال 2013 ميلادي، مركز آژانس فضايي آمريكا اعلام كرد كه ايران تا سال 2015 ميلادي قادر به توسعه موشك بالستيكي خواهد بود كه توانايي رسيدن به آمريكا را خواهد داشت.