پویان انصاری: محکوم کردن ارتشِ … بدون محکوم کردن سازمانِ …!

اما این قصه ِ یکی بود یکی نبود و یا بهتر بگویم حقیقت تلخ که بجز جنایت و خیانت به مردم درمنده فلسطین به ویژه کودکان آن سرزمین نفرین شده از زمین و آسمان، هیچ چیز دگر هم نیست حتی “خـدا”! واقعییت دارد.
حمله ارتش اسرائیل به منطقه غـزه، همه خبرهای مُهم را تحت تأثیر خود قرار داده است (بخصوص روشنفکـران چپ و راست را دچار شوکه کرده است و بسیاری هم از ترس انگ خوردن، سکوت را ترجیح داده اند!!!
اما گویا این اولین بار است که چکمه پوشان خونین ارتش اسرائیل در مقابل سازمان تـروریستـی حمـاس، مردم ستمدیده و کودکان بیگناه دو سه ساله فلسطینی را با تـوپ و عروسکشان تکه پاره می کند.
در حقیقت آنها، قربانی سیاست های جنایتکارانه این دو نیروی تروریستی می شوند.
از این منظر، تجزیه و تحلیل های آبکی و پوچ، هیچ چیزی را حل نمی کند، حال ارتش اسرائیل به بهانه قتل سه جوان اسرائیلی کُشتار راشروع کرد و یا راکت پراکنی تروریست های حماس باعث اینکارشدندهیچ فرقی در اصل قضیه نمی کند چرا که تا نیروهای جنایتکار بـر اریکه قُـدرت تکیه زده اند همیشه بهـانـه ای برای کُشت و کُشتـار مردم بی پناه، هست.
اینکه این جنایت در غـزه را بـایـد محکوم کرد بحثی در آن نیست زیرا ما انسان‌های آزادیخواه، هر یک به نحوی از مـردم بی‌دفـاع فلسطین، دفـاع می‌کنیم.
این دفاع و یا محکوم کردن ما، مرزی نمی‌شناسد در هر کجای این کره خاکی باشد چه در آفریقا، مانند کشتار میلیونی دارفو یا نسل کُشی در روندا، چه در آسیا، مانند کُشتار مردم فلسطین، چه در اروپا مانند کشتار و نسل کُشی یهودیان به وسیله جانیان نازی و یا کُشتار و نسل کُشی دهه شصت توسط نظام جهل و جنون خون ِ جمهوری اسلامی در سرزمین مان…
اما اگر در این ره، کسی هست که بتواند به کمک مـردم درمنده فلسطین بشتـابـد و در کنار آنهـا باشد ولی اینکار را نکند به آرمان های خود خیانت کرده است.
برای اطلاع، در چند کشور اروپایی از جمله سوئد، برای رفتن به فلسطین با توجه خطرات جانی، عده ای از آزادیخواهان اعلام آمادگی کردند که برای کُمک به مردم فلسطین آماده اند اما نـه در حمایت از سازمان تروریستی حماس! امیدوارم آن بخش از فعالان سیاسی، روشنفکران ِ دکتر و مهندس و غیره ایرانی در سراسر جهان، که فریادشان علیه امپریالیسم و صهیونیسم، سالهاست گوش فلک را کر است در بین این دلسوزان و دلواپسان ِ فلسطینی، دیده شوند !!! البته نـه در صف دفاع از سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی و حماس!
اینکه این نبرد نابرابر است یک واقعییت مُسلم است ولی این را فراموش نکنید که اگر سازمان تروریستی حماس هم به همان تجهیزاتی که ارتش اسرائیل مجهز است برخورد دار بود بدون هیچ شک و شبهه و درنگی، همان عمل جنایتکارانه ارتش اسرائیل را در حق مردم اسرائیلی انجام می داد به خصوص اینکه از نظر ایدئولوژی و ایمانی، معتقدند، اسرائیل باید از روی کُره زمین محو شود البته، با موشک های ساخت نظام جنایتکار جمهوری اسلامی!
و اما باز باید گفت، ارتش اسرائیل هم نمی‌تواند بااین حملات، مردم یک کشور (فلسطین) را ازبین ببرد همانطور که در مدت طولانی بیش از نیم قـرن نتوانست ولی متاسفانه، این قصه سر دراز دارد.
جالب اینجاست که دفتـر سازمان تروریستی حمـاس در تهـران با انتشار بیانیه‌ای از رسانه‌هـا، فعالان سیاسی، مذهبی و اجتماعی در ایـران خواسته تا “در راستـای حمایت‌ها و همبستگی رژیـم جمهـوری اسلامـی که خـود 36 سال است بزرگترین جنایت و خیانت ممکنه را به مردم ایران زمین کرده است با ملت و آرمان فلسطین” بـه هر شکل ممکن به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های اینترنتی “ندای مظلومیت کودکان فلسطینی را به گوش جهانیان برسانند.”از اینرو دربعضی ازسایت ها شاهد آنیم که عده ای به عنوان، جمعی از روشنفکران
و نویسندگان ایرانی در همبستگی با مردم فلسطین بیانیه داده اند بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به سازمان تروریستی حماس داشته باشند آنها در این نامه جنایات رژیم اسرائیل و حمایت های آشکار و پنهان آمریکا و اتحادیه ی اروپا از دولت اسرائیل محکوم شده است .
باور کنید این اعلامیه را اگر برای جنایتکاران نظام جمهوری اسلامی مانند خامنه ای، مصباح یزدی، جنتی و بقیه آدمکشان رژیم می فرستادند حتمأ آنها زیر آنرا امضاء می کردند.
به جرئت می توان گفت، کودکان فلسطینی دوست ندارند به جای بـازی با تـوپ و عروسک … در جنیـن مـادر و یا چند مـاهـه و یا سه و چهار سال و یا … قُربانی ایدئولوزی سازمان تروریستی حماس در زیر بُمباران ارتش جنایتکار اسرائیلی شوند.

در خاتمه به این نکته مهم اشاره کنم که، محکوم کردن جنایت ارتش اسرائیل بدون محکوم کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که از همان بدو ورودش تخم تروریست را در منطقه کاشت و از آن حماس، حـزب‌الله، مقتدار صـدر، هنینه، حسن نصراﷲ، خالد مشعل، جهاد اسلامی، نُصرت، حزب الشیطان، داعش و غیره سبز شدند. حال، بدون در نظر گرفتن این نکته مهم، چه بخواهیم و یا نخواهیم به بیانیه دفتر سازمان تروریستی حماس در تهران لبیک گفته ایم.

سه شنبه 22 july 2014 / استکهلم