پیاده کردن اجباری دو مسافر و جایگزینی با دو پاسدار در یک پرواز داخلی

در فرودگاه چابهار، دو مسافر یک پرواز داخلی به بهانهبارداری دوماهه‌ی مسافر زن، به اجبار از هواپیما پیاده شدو دو مسافر  سپاهی جایگزین انها شد.

هرانا گزارش میدهد که این دو مسافر که از ده روز پیشتر بلیط‌های خود را به مقصد بندرعباس گرفته بودند، روز دوشنبه هفتم دی‌ماه و پس از سوار شدن، به دستور رئیس فرودگاه نظامی عمومی چابهار، به اجبار از هواپیما پیاده شده‌اند.

به گفته‌ی یک شاهد عینی، دو مسافر نظامی سپاهی جایگزین این شهروندان شده است.

این منبع گفته است که مسئولین فرودگاه، بارداری دوماهه‌ی مسافر زن را دلیل این مسئله دانسته‌اند و این در حالی است که قانونا تا قبل از هفت‌ماهگی، مسافرت هوایی زنان باردار نیاز به مجوز خاصی ندارد.

به گفته‌ی این منبع پرسش و بازجویی درباره‌ی بارداری دوماهه، بهانه بوده و مسئولین فرودگاه برای سوار کردن مسافران نظامی این موضوع را به عنوان بهانه مطرح کرده‌اند.

اعتراض این دو مسافر که این اقدام را “غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت” تلقی کرده‌اند، تا کنون نتیجه‌ای نداشته ولی نماینده‌ی چابهار و نیکشهر پس از تماس یکی از نزدیکان این دو مسافر، قول پیگیری این موضوع را داده است.