پیام سخنگوی مجاهدین، به قلب رژیم خورده است

5eaafb14855ce_2020-04-30_20-51

سایت نور نیوز که گویا از مزدوران خلص رژیم ایران و قاسم سلیمانی است موضعگیری مجاهدین و پیام سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشگر عراقی ، درست به قلبش خورده است و فوری موضعگیری کرده است به نوشته این سایت:”سخنگوی فرقه تروریستی منافقین، برای چندمین بار مسئولین ایران و عراق را به ترور تهدید کرد.

در پی اعتراض برخی از مردم عراق به وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور و حضور در خیابان‌ها، سخنگوی فرقه تروریستی منافقین با صدور اطلاعیه‌ای، مردم این کشور را تشویق به اعمال خشونت و انجام رفتارهای تروریستی کرده است.

سخنگوی این فرقه تروریستی در اقدامی جاهلانه خطاب به جوانان عراقی، آنها را به ترور کسانی که آنها را مزدور جمهوری اسلامی ایران نامیده (نیروهای مقاومت)، فراخوانده است.این اولین بار نیست که فرقه تروریستی منافقین، مسئولین ایران و عراق را به ترور فیزیکی تهدید می‌کند. پیش از این نیز مقامات این فرقه در چندین نوبت مسئولین کشورمان و عراق را تهدید به ترور کرده بودند بود.”