پیام صندلی های خالی؛ آقای رئیس جمهور! هر آنچه بکارید درو می کنید

راز صندلی‌های خالی در حضور روحانی در دانشگاه تهران چه بود؟ / ؛ شاید بعد از 1400 روحانی دیگر در پاستور نباشد و سرنوشتی مشابه با سلف سابق خود باشد اما بگذارید غرور آن کسانی که شعار «تکرار می‌کنم» را سر دادند، بیش از آن‌چه این شکسته نشود / پس «بیایید و جبران کنید که هنوز زمان باقی است آقای رئیس‌جمهور  آزردگی جامعه را دیدید، بیایید و جبران کنید

 روز گذشته با صحنه ای قابل تامل مواجه بودیم؛ سخنرانی حسن روحانی برای صندلی های خالی، اتفاقی که پیشتر در دوران احمدی نژاد شاهد بودیم، و دیروز نیز برای روحانی هم رخ داد.

حسن روحانی دیروز -چهارشنبه-  که برای حضور در آئین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در تالار علامه امینی دانشگاه تهران حاضر شده بود، به شکلی کم‌سابقه با حجمی از صندلی‌های خالی مواجه شد که در همان ابتدای سخنرانی او نیز بر تعداد آن‌ها افزوده شد؛ زیرا تعدادی از دانشجویان در اعتراض به اظهارات و عدم انتخاب نمایندگان واقعی دانشجویان برای پرسش از او، نشست را ترک کردند.

آقای رئیس جمهور، بگذارید بدون پرده بگوییم، حق به جانب بودن و دادن وعده‌های خیالی دیگر برای شهروندان ایرانی پس از دو سال مایوس شدن، همچون آب در هاون کوبیدن است. آنچه بکارید درو می کنید، این پیام صندلی‌های خالی به شماست. انتخاب