پیام مسعود رجوی در مورد آمران و عاملان ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران

آقای مسعود رجوی در طی پیامی از مجامع بینالمللی خواست تا همه آمران و عاملان ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران را تحریم کنند و به سزای اعمال خود برسانند.

این پیام پس از آن صادر میشود که آمریکا 14 نفر از تروریست دیپلومانهای رژیم آخوندی را به دلیل شرکت در ترور آقای دکتر کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، در سال 1390 را در لیست تحریمهای خود قرار داد.

پیام مسعود رجوی:

علاوه بر قاتلان برادرم کاظم، آمران و عاملان همه ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید تحریم شوند و به سزای اعمال خود برسند.

قاتلان قاسملو در وین، بختیار و برومند در پاریس، فریدون فرخزاد در بن، اکبر قربانی در استانبول، شرفکندی در برلین، نقدی در رم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول و محمد حسن ارباب در کراچی و دهها تن دیگر در این شمارند.

این علاوه بر صدها جنایت تروریستی رژیم ولایت فقیه در خاک عراق و کردستان عراق علیه مقاومت ایران و پیشمرگان و برادران کرد ماست.