پیشروی نیروی داعش به سمت بغداد و کربلا

دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش که  پس مدت چند روز بر شهر تکریت  و موصل تسلط یافتند به سمت بغداد و شهر کربلا در حال پیشروی میباشند.

به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی نیروهای داعش به 100 کیلومتری بغداد رسیده اند.  بر اساس همین گزارشها  به نقل از نوار صوتی ابو محمد عدنانی شامی، سخنگوی داعش از اعضای این گروه خواسته است به سمت بغداد و کربلا پیش‌روی کند.

در همین حال لندن تایمز گزارش داده است که رژیم ایران 150 نفر از گارد ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران برای یاری به دولت نوری المالکی به عراق فرستاده است. این در حالی است که دولت عراق از واشینگتن خواسته است برای مقابله با پیشروی «دولت اسلامی عراق و شام» در اوضاع «مداخله هوایی» بکند.