پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران

دفتر مرکزی صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن

با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جاری و آینده میلادی پیش‌بینی کرده است. در عوض این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی بهتری را برای عربستان متصور شده است.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود می‌گوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲۹.۶ درصد و رشد اقتصادی ایران به منفی ۱.۵ درصد برسد.

در ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی برای سال ۲۰۱۹ نیز میزان تورم ایران ۳۴.۱ درصد و میزان رشد اقتصادی منفی ۳.۶ درصد آمده است.

این پیش‌بینی در حالی که صندوق بین‌الملل پول در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد اقتصادی ایران را ۱۲.۵ درصد و میزان تورم را ۹.۱ درصد ارزیابی کرده بود. با این حال در سال ۲۰۱۷ میزان رشد اقتصادی ایران ۳.۷ درصد ارزیابی شده بود، گرچه پیش‌بینی نرخ تورم اندکی بالاتر از سال ۲۰۱۶ و معادل ۹.۶ درصد بود.

صندوق بین‌المللی پول ناظر بر اجرای سامانه پولی در سطح جهان است و پیش‌بینی‌های آن نیز از منابع مهم ارزیابی اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می‌رود.

این نهاد که دفتر مرکزی آن در واشینگتن قرار دارد، نزدیک به یک سال پیش گفته بود انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸، بالای چهار درصد باشد، آن‌هم در حالی‌که دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد خواهند داشت. رادیو فردا