چوب حراج به سرمایه ملی ایران در داووس

خبرگزاری فرانسه طی گزارشی از داووس نوشت:  “آخوند” حسن روحانی در  عمده  سخنرانی امروز (۳بهمن) خود در اجلاس اقتصادی داووس را به طور عمده به التماس و درخواست از کشورهای غربی برای بهبود رابطه شان با رژیم و نجات اقتصاد درهم شکسته آن و اثبات تصمیمش برای خوردن جام زهر اتمی پرداخت.

روحانی مدعی شد سیاست خارجی دولتش «در مسیر بهره برادری وسیع از امکانات بین المللی برای توسعهٴ اقتصادی» است.

وی به نحوی التماس کنان و درخواست برای نجات اقتصاد رژیم را به آن جا رساند که خبرگزاری فرانسه گزارش داد: روز پنجشنبه (۳بهمن) رژیم ایران اقدامات خود برای منت کشی از سرمایه گذاران و عادیسازی روابطش با غرب را افزایش داد.

روحانی به دنبال کاهش بخشی از تحریمهای فلج کننده، در داووس پیشنهاد کرد که حاضر است بخشی از ذخایر نفت و گاز رژیم در دسترس یک ارگان بین المللی قرار دهد تا حسن نیت دولت او برای برقرای رابطه با غرب به اثبات برسد.خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت صادرات نفت رژیم گفت: «صادرات نفت رژیم ایران اکنون نیمی از میزان این صادارات قبل از شروع تحریمهای سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی است».خبرگزاری فرانسه افزود: روحانی موافقتنامه اتمی (ژنو) را که توان غنی سازی رژیم ایران را محدود کرد و بازرسی از تأسیسات اتمی آن را فراهم نمود، یک فاز جدید از رابطه با آمریکا توصیف کرد.