چپاول بیت‌المال – اختصاص «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی» به «چند صراف خاص» توسط احمدی نژاد

محمد علی نجفی، دبير ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آخوند حسن روحانی می گويد،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.

ودر در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکيد کرد که اين اقدام منجر به پايين ‌آمدن قيمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قيمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»

نجفی با طرح سئوالهايی درباره اين اقدام دولت سابق گفت: « آيا … واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه اين مقدار ارز وارد بازار شده يا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسيده است. »

وی تاکيد کرد که بايد نحوه انتخاب اين افراد و همچنين ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسيار کلان ريالی نصيب اين چند نفر خاص شده است.»

به گفته  نجفی، سخنان پيشين اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراينباره، يکی از دلايل شکايت محمود احمدی نژاد،رئيس جمهوری سابق ايران، از جهانگيری است، درحاليکه «اسناد و مدارک» مرتبط با اين اقدام دولت وجود دارد.

وی تاکيد کرد که گفته های  جهانگيری به آمار و گزارش‌های رسمی کشور «مستند است» و  بعضی از اين مستندات گزارش‌های بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی‌ نژاد» است.