چین: خاموش شدن فوری1راکتورنیروگاه هسته ای بدلیل نقص فنی

در چین یکی از راکتورهای نیروگاه هسته ای در شهر هایانگ متوقف گردید، علت این اتقاق، مشکل سخت افزاری بود.

به گزارش اسپوتنیک، در یک راکتور نیروگاه هسته ای در چین اختلالی ایجاد شده است . این حادثه در تاریخ 6مارس رخ داده است اما امروز به صورت رسمی اعلام شده است.

به دلیل نقص در یکی از واحدهای کنترل پمپ گردش در این راکتور هسته ای، این اتفاق منجر به خاموش شدن فوری خود راکتور شد. در فرایند حل این مشکل ، اپراتورها به اشتباه دریچه منبع خنک کننده آب را باز گذاشته بودند.  در نتیجه این حادثه ، انتشار اشعه و قرار گرفتن پرسنل در برابر این اشعه، کسی صدمه ندیده است.