چین واردات نفت از ایران را 85درصد کاهش داد

ساعت24-“کشورهای بزرگ اروپایی زیر فشار تحریمهای آمریکا واردات نفت از ایران را به‌طور کامل قطع کرده اند. چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و قدرت اول اقتصادی بلوک شرق و قدرتمندترین کشور جهان برای ایستادگی در مقابل آمریکا است، حجم خرید نفت را به حدود صد هزار بشکه، یعنی هفت برابر کمتر از دوران قبل از تحریم‌ها، کاهش داد؛ یعنی حدود ۸۵ درصد کاهش. تا زمانی که دشمنی آمریکا و ایران همین روند را طی کند، بحران هسته‌ای ایران را طولانی خواهند داد و اگر موضوع هسته‌ای هم حل شود، باز بحران دیگری خلق خواهند کرد.”