کاخ سفيد: دليلی برای برهم زدن تحريم رژيم ايران نيست

جاش ارنست معاون سخنگوی کاخ سفيد گفت: دليلی ندارد طرح تحريمها عليه رژيم را بر هم بزنيم. هيچ توافقی نبوده است… طرح تحريمها فشاری سنگين بر اقتصاد ايران وارد کرده است. تحريمها هم چنين فشار عظيمی بر خود خامنه ای بوده و دليل اين که ما به مذاکره نشسته ايم همين است بنابراين معنی ندارد که در اين نقطه طرح و معماری چنين تحريمهايی را از هم بگسليم.

لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه گفت مذاکرات در مورد برنامه اتمی رژيم ايران در ژنو بدون رسيدن به توافق به پايان رسيد اما در آينده ادامه خواهد يافت. وی که اظهاراتش توسط تلويزيون الجزيره منعکس شده، افزود: هنوز سؤالهايی وجود دارد که نيازمند پاسخ است.

جان کری وزير خارجه آمريکا تأکيد کرد پنجره ديپلوماسی با رژيم ايران تا به ابد باز نخواهد ماند. وی افزود: آمريکا در جلوگيری از دستيابی رژيم ايران به سلاح اتمی مصمم است.