کاخ سفید خبر سفر احتمالی اوباما به تهران را تکذیب کرد

کاخ سفید خبری که که در یک روزنامه کویتی ممبنی بر احتمال سفر اوباما به ایران را تکذیب کرد.

روزنامه کویتی الجریده به نقل از آنچه منبع دیپلماتیک آمریکایی خواند، نوشته بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا  در نیمه دوم سال آینده میلادی به تهران یسفرخواهد کرد.

یک سخنگوی کاخ سفید،کایتلین هایدن، ضمن تکذیب خبر امروز گفت که این گزارش کاملا خالی از حقیقت است و صحت ندارد.
ایران و گروه موسوم به کشورهای 5-1 در ماه گذشته نوافق نامه موقتی را با ایران به امضا رساندند که بر اساس ان امکان ایران را برای بدست ائوری سلاح هسته ای محدود خواهد کرد و غرب نیز در ازای ان برخی تحریمهای اعمال شده  علیه  ایران راکاهش خواهد داد.